XLII Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na Świętej Górze Grabarce

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Miniony weekend upłynął prawosławnej młodzieży ma modlitwie i wzajemnej integracji - a wszystko to w duchu paschalnej radości. Już po raz 42 odbyła się paschalna pielgrzymka na Św. Górze Grabarce. Nie mogło zabraknąć na niej także przedstawicieli z Sokólszczyzny. Wyjazd kilkuosobowej grupy zorganizowały wspólnie parafie w Jacznie i Dąbrowie Białostockiej, a opiekę nad młodzieżą sprawował ks. Piotr Hanczaruk.  

Pielgrzymka, zwana w środowisku także "Majową", to jedno z najważniejszych duchowych wydarzeń w cerkiewnym kalendarzu. Przedsięwzięcie ważne nie tylko dla młodzieży ale całej prawosławnej społeczności w Polsce, jest okresem tak bogatym duchowo, iż uczestniczący w nim młodzi ludzie odkładają na dalszy plan inne kwestie i przemierzają często setki a nawet tysiące kilometrów, by przez ten jeden niesamowity weekend w roku poczuć jedność i braterstwo prawosławnych chrześcijan oraz doznać niespotykanej bliskości Boga, wśród tysięcy krzyży na św. Górze Grabarce.

Podczas tych kilku dni, młodzi ludzie mają okazję zarówno do wspólnego uczestniczenia w nabożeństwach, ubogacenia duchowego czy poznania zagadnień teologii prawosławnej, jak też wzajemnej integracji - tak ważnej w dzisiejszych czasach. Liczne grupy dyskusyjne i warsztaty dają młodzieży możliwość zdobycia ciekawej wiedzy oraz umiejętności niespotykanych w codziennym życiu. "Majowa" to również okazja do aktywnego spędzenia czasu, jak też wspólnego śpiewania przy wieczornym ognisku. Całe przedsięwzięcie odbywa się w warunkach polowych, które także są wyjątkowym i charakterystycznym przeżyciem, dającym możliwość spróbowania czegoś innego niż przynosi codzienność. 

W piątek, po zapisach i organizacji obozu na polu namiotowym, młodzież wraz z licznym duchowieństwem uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu pielgrzymki, Wieczerni i poświęceniu wody. Tradycyjnie przeniesiono i postawiono też krzyż, będący zarówno modlitwą jak i pamiątką tego historycznego wydarzenia. Po kolacji odbyło się także tradycyjne ognisko, podczas którego przyjezdni mogli się bliżej poznać.

Sobotę zapoczątkowała oczywiście Boska Liturgia i wspólne śniadanie. Następnie odbył się jeden z najstarszych i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem punk programu, a mianowicie „100 pytań do…”. Dalsza część dnia wypełniona była bogatym programem różnorodnych warsztatów, na których każdy mógł znaleźć interesujące go kwestie, zarówno teologiczne jak i życiowe. Spotkanie na temat Pisma Świętego prowadzili: Igor Dacewicz oraz Marek Ignaciuk. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem warsztaty z gwary “Po swojomu” prowadził Grzegorz Garbuz. O temacie aborcji opowiadali o. dr Piotr Pietkiewicz, dr n. med. Małgorzata Oniszczuk i psycholog Barbara Kochman. Wielu młodych ludzi spotkało się z o. Andrzejem Misiejukiem, który prowadził spotkanie na temat małżeństwa, zaś ci, którym bliska jest muzyka cerkiewna, z zachwytem uczestniczyli w fantastycznych warsztatach ze śpiewu, które prowadził Łukasz Hajduczenia. Kolejne spotkanie - tym razem na temat Eucharystii i spowiedzi prowadził o. archimandryta Piotr (Dawidziuk). Wielu z uwagą wsłuchiwało się też w wykład ihumenii Katarzyny (Niczyporuk), na temat życia monastycznego za granicą. Nie mogło też zabraknąć krótkich warsztatów z fotografii, które profesjonalnie poprowadził Tomasz Grześ. Na pielgrzymkę, mimo iż już nie młodzi, rokrocznie przyjeżdżają także byli działacze bractwa, którzy także podczas spotkania przy kawie, podzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na dalszą działalność. Zwieńczeniem dnia była  spowiedź i nocna Boska Liturgia, która rozpoczęła się punktualnie o północy.

Po niedzielnej Boskiej Liturgii podsumowano spotkanie, a młodzież - po uprzątnięciu pola biwakowego, ubogacona duchowo i z pięknymi wspomnieniami wróciła do domów.

 

Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Foto: o. Piotr Hanczaruk

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Foto: o. Piotr Hanczaruk

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Foto: o. Piotr Hanczaruk

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Foto: o. Piotr Hanczaruk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Aleksander Wasyluk

  Foto: Aleksander Wasyluk

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Script logo