Zakończył się remont cerkwi Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Nie ma już śladów po rusztowaniach, które od wczesnej jesieni stały przy Uspieńskiej cerkwi w Ostrowiu Północnym. A co jest? Jest piękna, nowa elewacja, solidne schody oraz poddane renowacji okna, które doskonale komponują się z odnowionym uprzednio dachem i złocistymi kopułami, co w całości nadaje niepowtarzalnego charakteru tej urokliwej, zabytkowej świątyni - perle architektury Sokólszczyzny i Podlasia. Kilka tygodni temu zakończono prace remontowe, zamykając tym samym całościowy remont zewnętrzny cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.  

Ze względu na wysokie koszty inwestycji, została ona podzielona na kilka etapów. W pierwszym odnowiona została górna częścią świątyni. Wymieniono blachę na wieży dzwonnicy, wstawiono nowe okna, wyczyszczono i pomalowano szczytową część dachu głównego oraz na nowo - złocistą blachą pokryto kopuły, wieńcząc je też nowymi, pięknymi krzyżami.

- W drugim etapie pomalowaliśmy pozostałą część pokrycia dachowego. Okna wymagały jedynie renowacji, a zabieg ów sprawił, iż posłużą jeszcze wiele lat. Gros prac poświęconych było elewacji. Po uzupełnieniu ubytków i wyczyszczeniu, ściany zostały pomalowane na biało, subtelnie podkreślając kolorowe okienne witraże. Wykonana następnie kamienna opaska wokół świątyni, pełni zarówno rolę dekoracyjną jak i ochronną. Prowadzące do cerkwi schody zostały obłożone kamiennymi płytami, zabudowaliśmy i pomalowaliśmy też daszek nad głównym wejściem. Zaplanowaliśmy również szereg mniejszych prac: wymianę parapetów i rynien oraz uzupełnienie obróbek blacharskich, które także udało się wykonać - wyjaśniał proboszcz ks. mitrat Aleksander Klimuk.

Wartym przypomnienia jest również fakt wyposażenia cerkwi w nowe dzwony. Uroczystość ich poświęcenia miała miejsce w kwietniu ubiegłego roku, a przewodniczył jej zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. Właśnie na okoliczność prowadzonego remontu dzwony znalazły już swoje docelowe miejsce i dostojnie przywołują wiernych na modlitwę.   

Obecny remont znacząco wspomogły środki z funduszy unijnych. Pod koniec stycznia 2021 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania, zaś sam projekt remontu świątyni, powstał przy współpracy z LGD Szlak Tatarski.

- Jestem bardzo wdzięczny za przyznane dofinansowanie, bo stanowiło ono istotną część przeznaczonych na remont środków i bez nich w ogóle byśmy nie ruszyli. Chciałbym jednak wspomnieć o wkładzie własnym wspólnoty oraz wielu kosztach okołoprojektowych, które musieliśmy ponieść sami i za które słowa wdzięczności kieruję w stronę parafian i wszystkich ludzi wspierających ostrowską parafię - powiedział proboszcz. 

W 2016 r., cerkiew Zaśnięcia NMP wpisana została do rejestru zabytków, stając się z jednej strony perłą architektoniczną, z drugiej zaś pomnikiem historii - zarówno Sokólszczyzny jak i całego Podlasia. Obowiązkiem obecnego pokolenia jest więc dbałość o przekazane przez potomnych dobra i wartości. Z zadania tego ojciec Aleksander z matuszką Ludmiłą oraz całą miejscową wspólnotą wiernych, wywiązują się nad wyraz dobrze, a wszystkie trzy świątynie, które wchodzące w skład parafii, są w doskonałym stanie. A jako że we wszystkich regularnie sprawuje się nabożeństwa i udziela świętych sakramentów, są też żywym świadectwem wiary, żyjącej tu od wieków prawosławnej społeczności naszego regionu. Nic więc dziwnego, że kończąc jedno zadanie, proboszcz już myśli o kolejnym. W planach na przyszłość przewija się okalający cerkiew - ponad 100-letni zabytkowy mur, pamiętający jeszcze poprzednią świątynię, którą w nieszczęśliwym czasie bieżeństwa strawił pożar. Za planami o. Aleksandra zawsze szły czyny, stąd też jesteśmy spokojni o realizację i tego przedsięwzięcia.

- Nasza cerkiew wygląda teraz bardzo pięknie, nie tylko przy wejściu ale z każdej strony. Jestem bardzo zadowolony z efektów tych prac - dodał z nieskrywaną radością o. Aleksander.

Potwierdzamy Ojcze - pięknie wygląda Wasza cerkiew. I potwierdza się tu też znane przysłowie - po czynach poznacie dobrego gospodarza, a także słowa ksiąg, iż po wierze Waszej dane Wam będzie.

Zachęcamy do wspierania ostrowskiej parafii w kolejnych przedsięwzięciach, dla zachowania wiary i kultury prawosławia.

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym
16-113 Szudziałowo
Ostrów Północny 79
Konto bankowe: 34 8060 0004 0420 1225 2000 0010

 

Adam Matyszczyk

Cerkiew w Ostrowiu Północnym przed, w trakcie i po zewnętrznym remoncie

Script logo