Zakończył się remont muru wokół cerkwi w Samogródzie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Zima to dobry czas podsumowań. Czas, by spojrzeć z perspektywy mijającego roku na wszystko to, co z Bożą pomocą udało się wykonać. Zacznijmy od parafii w Samogródzie, która zakończyła remont okalającego cerkiew muru, a co za tym idzie, zamknęła etap zewnętrznych prac przy pięknej zabytkowej świątyni. Całość pozwoliła na zachowanie bardzo cennych wartości historycznych, architektonicznych i religijnych, zawartych w wyjątkowej kompozycji: drewniana cerkiew - kamienne ogrodzenie - parkowy starodrzew wokół zabytków.

- Od wielu lat ogrodzenie naszej cerkwi wymagało remontu, jednak ze względu na inne, ważne zadania dotyczące świątyni, przesuwaliśmy termin jego wykonania. W tym roku, dzięki Bożej pomocy, udało się nam zrealizować to przedsięwzięcie - powiedział proboszcz parafii o. Adrian Charytoniuk.

Projekt przewidywał przebudowę muru, w jego obecnych granicach, z wykorzystaniem dotychczasowego budulca - czyli kamieni wraz z uzupełnieniem powstałych ubytków. Prace przy ogrodzeniu polegały m.in. na oczyszczeniu pozostałości tynków, uzupełnieniu widocznych braków w kamieniu oraz zabezpieczeniu muru w miejscach rosnących drzew. Do jej pierwotnego wyglądu przywrócona też została brama główna. Rzecz jasna, całość nadzorował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

To ważne, nie tylko z punktu widzenia parafii ale też całej Sokólszczyzny zadanie, zostało wykonane w ramach projektu: ,,Remont ogrodzenia z bramą główną przy cerkwi parafialnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie". Projekt ów, ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, otrzymał dofinansowanie w kwocie 183 500 zł. Dofinansowanie pochodzi z funduszy europejskich. Przedsięwzięcie wsparł też Zarząd Powiatu Sokólskiego.

- Dziękujemy Bogu za to, że na naszej drodze pozwolił nam spotkać ludzi pełnych serdeczności, wyrozumiałości i chęci do pomocy. Szczególnie dziękujemy Pani Marszałek Wiesławie Burnos i Zarządowi Województwa Podlaskiego, Panu Piotrowi Rećko i Zarządowi Powiatu Sokólskiego, Prezesowi Piotrowi Karolowi Bujwickiemu i pracownikom LGD Szlak Tatarski, wykonawcy i jego pomocnikom, Firmie Tomas Consulting - prowadzącej merytorycznie nasze wnioski, a przede wszystkim naszym parafianom i ludziom dobrej woli, którzy wspierali i wspierają nasze inicjatywy. Modlimy się za Was. Wierzymy, że na Wasze dobro, Bóg odpłaci Wam dobrem - dodał z radością o. Adrian.

Warto zauważyć, iż ogrodzenie było jednym z wielu realizowanych ostatnimi czasy działań w tej niewielkiej parafii. Staraniami proboszcza i dzięki wsparciu wiernych wyremontowano dach cerkwi oraz wymieniono okna i drzwi. Świątynia zyskała też komplet nowych dzwonów, których klarowny dźwięk doniośle niosąc się po okolicy, przywołuje na modlitwę. Kompleksowo odrestaurowano też zewnętrzną drewnianą elewację. Dopełnieniem całości jest nowa instalacja oświetleniowa i odgromowa, zwieńczeniem zaś dwie ikony - napisane przez siostry z monasteru w Zwierkach: św. Apostoła Piotra i św. Apostoła Pawła, umieszczone w szczytach świątyni od strony północnej i południowej. 

Warto wesprzeć samogródzką parafię w kolejnych działaniach. Choć proboszcz patrzy w przyszłość ostrożnie, to jednak z nadzieją na dalsze, ważne inwestycje - tym razem przywracające świetność wnętrzu zabytkowej świątyni. 

Parafia śww. ap.ap. Piotra i Pawła w Samogródzie
16-113 Szudziałowo
Suchynicze 80
Samogród
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Sokółce 20 8093 0000 0003 3806 2000 0010

Adam Matyszczyk

Ogrodzenie samogródzkiej cerkwi przed i po remoncie. 

Script logo