Zaproszenie na święto Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa do Dąbrowy Białostockiej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Ks. prot. Wiktor Tetiurka - proboszcz parafii w Dąbrowie Białostockiej, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy na okoliczność święta Zaśnięcia św. Apostoła Jana Teologa - patrona miejscowej cerkwi. W przeddzień o godz. 17:00 sprawowane będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. W dzień święta - najbliższą niedzielę (9 października), o godz. 9.00 odsłużony zostanie molebien z poświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 

Adam Matyszczyk

Script logo