Zmarł ks. mitrat Aleksander Makal

  • fot. lektor Andrzej Trochimiuk

    fot. lektor Andrzej Trochimiuk

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 1 grudnia 2020 roku zmarł ks. mitrat Aleksander Makal, długoletni emerytowany proboszcz i rezydent parafii św. św. apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Duchowny pochodził z Sokólszczyzny.
Boskiej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, 3 grudnia o godz. 8.00 w supraskim monasterze, przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Panichida sprawowana będzie również w monasterskiej świątyni, 2 grudnia o godzinie 18.00.

Ksiądz mitrat Aleksander Makal urodził się w 1927 roku w Łosośnie Wielkiej. W 1957 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 25 września 1955 roku będąc jeszcze seminarzystą ożenił się z Ireną Lisowską. 26 listopada 1955 roku przyjął święcenia diakońskie z rąk Jego Eminencji metropolity Makarego. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 marca 1957 roku również z rąk Jego Eminencji metropolity Makarego. W tym samym roku został mianowany proboszczem parafii w Wojnowie. W tym czasie obsługiwał cerkwie w Mrągowie (1961-1971), Giżycku (1966), Orzyszu (1967-1970). W 1968 roku pełnił obowiązki dziekana okręgu olsztyńskiego. Posługę w Wojnowie pełnił do 1971 roku, kiedy został mianowany proboszczem parafii św. ap. Jana Teologa w Supraślu. Tego samego roku został podniesiony do godności protoijereja. W latach 1984-2004, ks. Aleksander był proboszczem parafii w Wasilkowie. 13 lipca 2004 roku przeszedł w stan spoczynku i został mianowany rezydentem parafii św. św. apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Za gorliwą i oddaną służbę Cerkwi został nagrodzony mitrą (2004), Orderem św. Marii Magdaleny II klasy z ozdobami oraz Orderem św. św. Cyryla i Metodego.

Adam Matyszczyk
za: orthodox.pl
foto za: prawosławie.pl 

 

Script logo