Zmarł ks. mitrat Anatol Konach senior - wieloletni proboszcz parafii w Jacznie i Kuźnicy

  • ks. mitrat Anatol Konach senior foto: ks. protodiakon Wiaczesław Perek

    ks. mitrat Anatol Konach senior foto: ks. protodiakon Wiaczesław Perek

Dziś w nocy zmarł ks. mitrat Anatol Konach senior - wieloletni proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie i Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy rodzinie i bliskim zmarłego kapłana, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. Chrystus Zmartwychwstał!
Jeszcze dziś, o godz. 18.00, sprawowana będzie Panichida, której przewodniczyć będzie Biskup Supraski Andrzej. Jutrzejszej Boskiej Liturgii, która rozpocznie się o godz. 9.00 oraz obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, przewodniczyć będzie Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Nabożeństwa pogrzebowe sprawowane będą w białostockiej cerkwi Hagia Sophia.

Ojciec Anatol Konach senior urodził się 5 marca 1934 r. w Czyżach. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymał z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Makarego, święcenia diakońskie (15.08.1954) oraz kapłańskie (12.12.1954). Pierwszą parafią ks. Anatola była parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, gdzie niósł posługę wikariusza w latach 1954 - 1958. Następnie przez trzy lata był proboszczem parafii śww. ap.ap. Piotra i Pawła w Maleszach.

Po przejściu w skład kleru Diecezji Białostocko-Gdańskiej, aż do przejścia w stan spoczynku, nierozerwalnie związany był z Sokólszczyzną. Najpierw - w 1961 r. mianowany został proboszczem parafii św. Jerzego w Jurowlanach, gdzie posługę pełnił przez 8 lat. Przez następne 2 lata był proboszczem wspólnoty śww. ap. ap. Piotra i Pawła w Samogródzie. Od 1971 do 1985 r. pełnił posługę proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Od 1985 r. aż do wspomnianego przejścia w stan spoczynku, czyli do 2008 r., był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Od 2008 r. o. Anatol był rezydentem parafii Hagia Sophia w Białymstoku.

Za zasługi dla Cerkwi, duchowny odznaczany był wieloma nagrodami, w tym prawem noszenia mitry. Ponadto o. Anatol był odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Białostocczyzny”.

Wznosząc modlitwy do Najwyższego na niebiosach za duszę o. Anatola, wspomnijmy jego życie tu na ziemi.

 

Adam Matyszczyk
za: Kancelaria Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego
Foto-wspomnienia: lektor Daniel Grygiewicz

 

  • Foto: Daniel Grygiewicz

    Foto: Daniel Grygiewicz

Script logo