Aktualności

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Piknik rodzinny w Dąbrowie Białostockiej

    Kolejną inicjatywą działającego na Sokólszczyźnie Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona z Tremituntu, był piknik rodzinny. Tym razem zorganizowaliśmy go przy cerkwi pw. św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Spotkanie było symbolicznym pożegnaniem wakacji, ale też okazją do integracji zarówno dzieci jak też rodziców. 

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Święto parafialne w Kuźnicy

    Na środku każdej cerkwi stoi niewielki anałojczyk (stolik), na którym znajduje się ikona świętego lub wydarzenia, któremu poświęcona jest dana świątynia. Wraz z biegiem cerkiewnego kalendarza, na owym anałojczyku kładzie się ikony przedstawiające kolejne wielkie i ważne święta. Trzy razy do roku, na środek cerkwi wynoszony jest krzyż. Pierwszy raz - w wielkim poście, drugi raz - w dniu wspomnienia św. męczenników Machabeuszy, rozpoczynającym uspieński post oraz trzeci zaś raz - 27 września, w święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Jak co roku, w tym dniu wierni z Sokólszczyzny spotykają się w Kuźnicy, gdzie wybudowana na wzgórzu świątynia, poświęcona jest temu wydarzeniu.

  • Oficjalny plakat organizatorów

    Zaproszenie na piknik rodzinny "Pożegnanie lata w Dąbrowie Białostockiej"

    Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu oraz parafia prawosławna pw. św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej serdecznie zapraszają na piknik rodzinny. Będzie to spotkanie integracyjne rodzin z dziećmi. Wszystkich chętnych zapraszamy 29 września (w sobotę) o godz. 12.00 do cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Spotkanie rozpoczniemy dziękczynnym molebnem, na który warto przygotować karteczki intencyjne. Po nabożeństwie, na placu przy cerkwi, odbędzie się piknik z mnóstwem atrakcji. Planowana jest symulacja akcji ratowniczej strażaków oraz pokaz sprzętu służb mundurowych. Ponadto będą gry i zabawy dla dzieci, mecz piłki nożnej, dmuchane zjeżdżalnie oraz ognisko z poczęstunkiem. Przedsięwzięcie wsparła Gmina Dąbrowa Białostocka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej. W przypadku deszczowej pogody, po nabożeństwie spotkanie i zabawy dla dzieci odbędą się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej - ul. Południowa 13. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę (trampki, tenisówki).

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Zaproszenie na święto parafialne do Kuźnicy

    Proboszcz parafii w Kuźnicy - ks. prot. Jarosław Grygiewicz, serdecznie zaprasza na nabożeństwa z okazji święta parafialnego Podwyższenia Krzyża Pańskiego. W najbliższą środę - 26 września, o godz. 17.00 odsłużone będzie wsienoszcznoje bdienije z obrzędem wyniesienia św. krzyża na środek cerkwi. 27 września (czwartek) o godz. 9.00 odprawiony zostanie molebien z małym poświęceniem wody zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach

    Kalendarz kolejny raz zatoczył koło. Po niedawnym świętowaniu ostatniego z dwunastu wielkich świąt - Zaśnięcia Bogurodzicy, wierni ponownie spotkali się na wspólnej modlitwie, by w ten sposób wspomnieć historię pierwszego z dwunadziesiatych prazników - Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Dzień tego pięknego święta z głęboką symboliką, jest też dniem małej Paschy cerkwi w Krynkach. To właśnie tam czwartkowe przedpołudnie spędzili miejscowi i przyjezdni wierni oraz większość duchowieństwa dekanatu sokólskiego.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Zaproszenie na święto parafialne do Krynek

    Ks. prot. Piotr Charytoniuk, proboszcz parafii w Krynkach, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości parafialnego święta - Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Świąteczne nabożeństwa rozpoczną się w przeddzień - we czwartek (20 września) o godz. 18.00 - wsienocznym bdienijem. W dzień święta, czyli w najbliższy piątek o godz. 9.00 odsłużony zostanie molebien z małym poświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Święto Aleksandra Newskiego w Sokółce

    Przez lata w świadomości wiernych utrwalił się zwyczaj kojarzenia cerkiewnego kalendarza nie tylko z czczonym tego dnia świętym lub wspominanym wydarzeniem, ale też konkretnym miejscem, gdzie owego świętego czy też wydarzenie w sposób szczególny się wspomina. Większości zatem, w święto Przemienienia Pańskiego na myśl przychodzi Św. Góra Grabarka, w czasie modlitwy ku św. Onufremu - monaster w Jabłecznej, prosząc o wstawiennictwo św. męcz. młodzieńca Gabriela - monaster w Zwierkach, zaś w dzień wspomnienia św. proroka Eliasza – świątynia w Jacznie. Dzisiaj, gdy cerkiew czci św. Aleksandra Newskiego, myśli wiernych kierowane były w stronę Sokółki. Wielu te myśli urzeczywistniło i z różnych stron województwa przybyło, by współuczestniczyć w nabożeństwie, któremu przewodniczył biskup supraski Andrzej.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Zaproszenie na parafialne święto do Sokółki

    JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej będzie przewodniczył Boskiej Liturgii podczas parafialnego święta w sokólskiej cerkwi. Proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk serdecznie i gorąco zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach, w dzień wspomnienia św. Aleksandra Newskiego - patrona miejscowej świątyni. W przeddzień święta - we wtorek 11 września, o godz. 18.00 odprawione będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. We środę - 12 września, o godz. 8.00 odsłużony zostanie molebien z małym poświęceniem wody. Około godz. 9.30 udamy się na spotkanie władyki Andrzeja, po przywitaniu którego rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

  • Ikona święta

    Nabożeństwa w święto ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela

    11 września Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Na pamiątkę tego wydarzenia, ustanowiono wielkie święto i ścisły post, jako wyrażenie smutku z powodu śmierci proroka. W niektórych parafiach praktykuje się w tym dniu nabożeństwa na cmentarzach i święcenie grobów. W tym roku wspomnienie tego wydarzenia przypada we wtorek. Na modlitewne spotkanie do Siderki zaprasza ks. Piotr Hanczaruk. Święcenie grobów rozpocznie się o godz. 7.00, zaś ok. godz. 10.00 odsłużona zostanie Boska Liturgia. W niedzielę 16 września, na godzinę 8.30 do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie zaprasza także ks. mitrat Aleksander Klimuk, wówczas to będzie można poświęcić groby swoich bliskich. Boska Liturgia rozpocznie się ok. godz. 10.30.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Wielka uroczystość w Krynkach

    Cerkiew w Krynkach już dawno nie widziała tylu wiernych i tak dużej liczby duchownych. Czy zgromadziło się ich tylu 8 września 1864 r., gdy poświęcono kamień węgielny pod nową murowaną świątynię? A może cztery lata później - 8 września 1868 r., kiedy to archimandryta monasteru supraskiego Wincenty (Żurowski) dokonał wyświęcenia cerkwi ku czci Narodzenia Bogurodzicy? Dziś świętowano w Krynkach 150 rocznicę tego wydarzenia i jedno jest pewne - w ostatnich latach to jedna z największych uroczystości jaka miała miejsce zarówno w miejscowej parafii jak i całym Dekanacie Sokólskim.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Zaproszenie na uroczystości 150-lecia konsekracji cerkwi w Krynkach

    Proboszcz parafii w Krynkach - ks. Piotr Charytoniuk wraz ze wspólnotą wiernych, serdecznie i gorąco zapraszają do uczestnictwa w obchodach 150-lecia konsekracji cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Liturgicznym uroczystościom, które odbędą się w najbliższą niedzielę 2 września, będzie przewodniczył zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. O godz. 9.45 nastąpi powitanie arcypasterza, zaś kwadrans później rozpocznie się Boska Liturgia. Po nabożeństwie będzie też miało miejsce poświęcenie krzyża.  

  • Foto: Adam Matyszczyk

    "Zielna" w Ostrowie Północnym

    Jeszcze nie tak dawno uczestniczyliśmy w święceniu wody, które zapoczątkowało uspieński post. Wczoraj, w wielu świątyniach, duchowni z modlitwą po raz kolejny zanurzali krzyż w naczyniach, by uświęcić życiodajną wodę w dzień, do którego ów post miał nas przygotować. Takim miejscem na Sokólszczyźnie była m.in. cerkiew w Ostrowie Północnym, gdzie praznik Uspienija Bohorodicy jest świętem parafialnym. Wodochrestny molebien zapoczątkował wczorajsze uroczystości święta zamykającego cykl 12 Wielkich Świąt Prawosławia.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    O. Michał Fiedziukiewicz obejmie parafie w Ełku i Suwałkach

    Zwierzchnik diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub, mianował z dniem 1 września 2018 r. ks. Michała Fiedziukiewicza proboszczem parafii  św. ap. Piotra i Pawła w Ełku oraz Wszystkich Świętych w Suwałkach.
    O. Michał był wieloletnim dyrygentem chóru przy parafii św. Aleksandra Newskiego i nauczycielem religii w sokólskich szkołach podstawowych. Władyka Jakub mianował także lektora Rafała Pagóra dyrygentem i psalmistą parafii w Sokółce.

  • Wspomnienia z pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę - film

    Choć świeże się jeszcze wspomnienia z tegorocznej pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę, zapraszamy do obejrzenia filmu, który mamy nadzieję, przekona niezdecydowanych do wyruszenia z nami za rok.
    Serdecznie dziękujemy o. Piotrowi Hanczarukowi za cierpliwość i poświęcony czas na realizację i montaż zdjęć. Dziękujemy też wszystkim, którzy zdecydowali się opowiedzieć o swoich pątniczych przeżyciach.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Zaproszenie na święto parafialne do Ostrowa Północnego

    Proboszcz parafii w Ostrowie Północnym - ks. mitrat Aleksander Klimuk, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości w dzień święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy wtorek - 28 sierpnia o godz. 9.00 odsłużony zostanie molebien z Małym Poświęceniem Wody. Godzinę później rozpocznie się Boska Liturgia. 30 sierpnia o godz. 17.00 sprawowane zaś będzie nabożeństwo Pohrebienija Bogorodzicy.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień święta

    Od wczoraj na Świętej Górze Grabarce trwają uroczystości święta Przemienienia Pańskiego. Dostojnym gościem tegorocznych uroczystości jest Wielce Błogosławiony Tichon - Arcybiskup Waszyngtonu, Metropolita całej Ameryki i Kanady.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 6

    Sześć ostatnich dni minęło niczym jedna chwila. Sprostaliśmy długiej drodze, nie poddaliśmy się upałowi, przetrwaliśmy deszcz, ale przede wszystkim nie ustawaliśmy w modlitwie i wierze, że dojdziemy do celu. Spotkaliśmy na swojej drodze wielu dobrych i życzliwych ludzi, którzy gościli nas niczym najbliższą rodzinę. Wysłuchaliśmy dziesiątek pieśni, których aranżacji i wykonania nie powstydzili by się najsławniejsi kompozytorzy i artyści na świecie. Wysłuchaliśmy teologicznych rozważań, które pomogą nam w dalszej życiowej wędrówce.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 5

    16 sierpnia 2018 r., godz. 7.30 Saki. Zachmurzenie duże, wiatr słaby, temperatura plus 17. Boska Liturgia w cerkwi pw. św. Dymitra Sołuńskiego zapoczątkowała piąty etap pieszej pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę. 90 pątników pokonało 23 km przez Kleszczele i Dasze do Rogacz. Tu też miał miejsce ostatni nocleg.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 4

    15 sierpnia 2018 r., godz. 8.00 Klejniki. Zachmurzenie małe, wiatr słaby, temperatura plus 19. Boską Liturgią rozpoczął się czwarty etap tegorocznej pieszej pielgrzymi na Św. Górę Grabarkę. 85 pielgrzymów z modlitwą w sercach i pieśnią na ustach kierowało się do Sak, mijając po drodze Szczyty Dzięciołowo, Orlę i Reduty.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 3

    14 sierpnia 2018 r., godz. 8.00 Nowa Wola. Zachmurzenie duże, wiatr umiarkowany, temperatura plus 19. Boską Liturgią w miejscowej świątyni rozpoczął się trzeci etap tegorocznej pieszej pielgrzymi na Św. Górę Grabarkę. Tego dnia rozpoczął się też post przed świętem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Podążając do Klejnik 65 pątników odwiedziło m.in. Skit św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach i skorzystało z gościnności Archimandryty Gabriela.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 2

    13 sierpnia 2018 r., godz. 7.30 Leszczany. Zachmurzenie małe, wiatr słaby, temperatura plus 16. Modlitwami porannymi w drodze rozpoczął się drugi etap tegorocznej pieszej pielgrzymi na Św. Górę Grabarkę. 50 pątników podążało do Nowej Woli przez Gródek, Pieńki i Kobylankę.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na Św. Górę Grabarkę - dzień 1

    12 sierpnia 2018 r., godz. 8.00 Sokółka. Zachmurzenie małe, wiatr umiarkowany w porywach do silnego, temperatura plus 20. Boską Liturgią w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego rozpoczęła się XXVIII piesza pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę.
    Pierwszy jej etap wiódł urokliwymi drogami Sokólszczyzny. 45 pątników odwiedziło m.in. Szudziałowo, Ostrów Północny i Grzybowszczyznę.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    W drodze na św. Górę Grabarkę - zapowiedź

    Już jutro wyrusza kolejna pielgrzymka na św. Górę Grabarkę. Grupka ludzi, ofiarując Bogu swój czas i trud, po raz kolejny z modlitwą na ustach i miłością w sercach, podziękuje Najwyższemu za wszystko to co w życiu otrzymała oraz poprosi o kolejne łaski.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Zaproszenie na św. parafialne do kaplicy w Jurowlanach

    W niedzielę, (12 sierpnia), naprestolnyj praznik kaplicy na cmentarzu będą obchodzili wierni parafii w Jurowlanach. Wzorem lat ubiegłych proboszcz, ks. prot. Mirosław Łuciuk serdecznie zaprasza, by w dzień wspomnienia św. św. Borysa i Gleba pomodlić się nad grobami bliskich i uczestniczyć w nabożeństwie. Poświęcić groby będzie można od godz. 8.00, zaś o 10.00 rozpocznie się Boska Liturgia. Bractwo Cerkiewne św. Spirydona przypomina, iż na miejscu będzie stoisko ze zniczami, zaś uzyskane w ten sposób ofiary zostaną przeznaczone także na miejscową świątynię.

  • Foto: Adam Matyszczyk i Aleksandra Raducha

    Charytatywny Piknik dla Olka

    Wczorajsze święto w Jacznie nie zakończyło się po wyjściu ze świątyni, lecz trwało do późnych godzin nocnych. To nie tylko święto liturgiczne i modlitwa, ale też wielkie święto - tak zwyczajnie ludzkie, oparte o jedność, współdziałanie i chęć pomocy bliźniemu.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Na Eliasza w Jacznie

    Myśli i modlitwy wiernych były dziś skierowane ku św. prorokowi Eliaszowi. Setki z nich odwiedziło Jaczno, gdzie w centrum wsi stoi cerkiew poświęcona Zmartwychwstaniu Pańskiemu, lecz w której nadal żywa jest pamięć czczonego tego dnia świętego. Prorok Eliasz był bowiem patronem poprzedniej świątyni. I choć cerkiew doszczętnie spłonęła w tragicznym pożarze, to ani żywioł, ani czas nie zatarły tradycji, szacunku i wiary ludzi.

  • Foto: Piotr Filipik

    Zaproszenie na święto proroka Eliasza do Starej Grzybowszczyzny

    Ks. mitrat Aleksander Klimuk, proboszcz parafii w Ostrowie Północnym, serdecznie zaprasza wszystkich wiernych w zbliżający się czwartek (2 sierpnia), do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie, na wspólna modlitwę w dzień wspomnienia św. Proroka Eliasza. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00, akatystem do św. Eliasza. Godzinę później odprawiona zostanie Uroczysta Boska Liturgia.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Zaproszenie na święto parafialne do Kruszynian

    Ks. prot. Mirosław Łuciuk - proboszcz parafii w Kruszynianach, serdecznie zaprasza wszystkich wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień święta Zaśnięcia św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy. We wtorek (7 sierpnia), o godz. 9.00 odprawiony zostanie molebien z Małym Poświęceniem Wody, po którym rozpocznie się Boska Liturgia.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Wspomnienie św. Włodzimierza w Ostrowie Północnym

    W dniu wczorajszym centralnym miejscem modlitwy w dekanacie sokólskim była niewątpliwie niewielka murowana kaplica na cmentarzu w Ostrowie Północnym. Wokół tej pięknej i bardzo zadbanej cerkiewki zgromadził się tłum wiernych, którzy kultywując chrześcijańską tradycję przybyli, by pochylić głowę nad grobami swoich bliskich, ale też by prosić o zdrowie i pomyślność patrona świątyni, który jak wspominają miejscowi, pomógł im odbudować domy i powrócić do normalności po bieżeństwie.

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Życzenia imieninowe dla dziekana okręgu sokólskiego

    W dzień wspomnienia św. równego Apostołom, wielkiego księcia Włodzimierza (28 lipca), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe dziekanowi okręgu sokólskiego, ks. mitratowi Włodzimierzowi Misiejukowi. Obfitości Łaski Bożej, sił duchowych i fizycznych oraz wytrwałości w niesieniu posługi kapłańskiej - na mnohaja leta, życzą: duchowni dekanatu sokólskiego oraz parafianie. Do życzeń przyłącza się też Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

Script logo