Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2016-07-07 - Święto parafialne w Siderce

  2016-07-07
  Odpust jest bardzo ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości. W wymiarze religijnym jest to święto patrona świątyni, czyli czas modlitwy, bardzo często połączony ze święceniem grobów najbliższych. Oprócz tego jest jeszcze aspekt społeczny, czyli możliwość spotkania ludzi, często tylko raz w roku, właśnie na okoliczność odpustu. Ba, odpust stał się w wielu miejscach wyznacznikiem czasu i kalendarza. Przecież niejednokrotnie da się usłyszeć mniej więcej takie rozmowy: "Da Jana pasianujam, truskauki zbiarem nu i zboże trebo papryskać ad ziela, a pa Jani stadołu spraczam nu i da żniwa budziam szykawatsa". Lub też: "Pomni, szto kupatsa możno tolko da Ilja, potym uże da reki ni trebo uchodzić".

 • Foto: Joanna Stelmaszuk-Troc

  Archiwum 2016-07-07 - Święto w Starej Grzybowszczyźnie

  2016-07-07
  - Wysławiamy dziś największego z proroków, Ostatniego proroka Starego Testamentu i pierwszego Nowego Testamentu - mówił w miniony czwartek (7.VII) ks. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, podczas uroczystości w cerkwi w Grzybowszczyźnie Starej, filialnej świątyni parafii w Ostrowie Północnym. Tam także świętowano predstolnyj praznik. Podczas małego poświęcenia wody i Boskiej Liturgii, wraz z duchownymi – poza ks. Jarosławem, byli to: tutejszy proboszcz ks. mitrat Aleksander Klimuk, ks. Paweł Łapiński z Wasilkowa i ks. Adrian Charytoniuk z Samogródu – modlili się licznie zebrani wierni. Odczuwało się kameralny nastrój i swego rodzaju pełnię. Tego dnia św. Jan zgromadził wokół siebie dzieci, młodzież, studentów, ludzi w średnim wieku oraz tych najstarszych. Takich, którzy przyjeżdżają do tej, położonej w puszczy świątyni, na każde nabożeństwo jak też pielgrzymów, którzy przybyli tu po raz pierwszy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2016-07-12 - uroczystości Piotra i Pawła w Samogródzie

  2016-07-12
  Kiedy po wieczornym nabożeństwie, w przeddzień święta Piotra i Pawła, nad Samogródem i całą Sokólszczyzną rozpętała się burza, wielu przewidywało, że głównym aktorem mających się odbyć nazajutrz uroczystości, będą deszcz, wiatr i błyskawice. Mając w pamięci zdarzenia sprzed niespełna miesiąca nie było też pewne, czy nawałnica znów nie połamie drzew, które zatarasują drogi. Jednak głównym aktorem okazał się Bóg, który wczoraj drogi do Samogródu pozostawił przejezdnymi oraz błogosławił bezdeszczowym, choć pochmurnym niebem i lekko tylko wyczuwalnym wiatrem. Jakże inaczej nazwać obecność setek wiernych, jeśli nie wiarą? I kto wie, czy właśnie nie owa wiara sprawiła, że naprestolnyj praznik sakohródzkoho przychoda odbył się bez przeszkód, że wyniesiono ikony i chorągwie na krestnyj chod, a wierni i liczni goście mogli spokojnie zgromadzić się zarówno w świątyni jak i na podwórzu wokół niej, a później szczęśliwie wrócić do swoich domów.

 • Foto: Natalia Klimuk-Szymczuk

  Archiwum 2016-07-28 - Święto kaplicy w Ostrowiu Północnym

  2016-07-28
  28 lipca ostrowska parafia i jej parafianie – żywi i umarli, świętowali. W dniu św. równego apostołom księcia Włodzimierza, patrona ostrowskiej kaplicy cmentarnej, jak co roku, odbyło się święcenie grobów. Wokół mogił bliskich i znajomych zgromadzili się mieszkańcy Ostrowia Północnego, wsi należących do parafii i przyjezdni z Białegostoku, Sokółki, Supraśla i wielu innych miejscowości, nie tylko z województwa podlaskiego.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2017-10-09 - Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  2017-10-09
  "Małą Paschę" obchodzili dziś parafianie w Dąbrowie Białostockiej. Mimo deszczowej i wietrznej pogody, cerkiew pw. św. Apostoła Jana Teologa wypełniona była ciepłem, życzliwością i miłością. W nabożeństwach uczestniczyli licznie przybyli wierni i większość duchownych okręgu sokólskiego, by swoją obecnością w świątyni i szczerą modlitwą wspomnieć św. ewagnelistę Jana.

 • Foto: o. Piotr Hanczaruk

  Archiwum 2016-08-02 - Św. Eliasza w Jacznie

  2016-08-02
  Myśli i modlitwy prawosławnych wiernych były w miniony wtorek skierowane ku św. prorokowi Eliaszowi. Setki z nich odwiedziło w ten dzień Jaczno, gdzie w centralnym punkcie wsi stoi cerkiew poświęcona Zmartwychwstaniu Pańskiemu, lecz w której żywa jest pamięć czczonego tego dnia proroka. Uroczystościom tegorocznego święta parafialnego przewodniczył Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2016-08-07 - Święto w Kruszynianach

  2016-08-07
  W mijający weekend Kruszyniany były jedną z najczęściej odwiedzanych miejscowości w powiecie sokólskim. Okazją do tego było nie tylko obchodzone po raz dziesiąty tatarskie Święto Pługa – Sabantuj, ale też wielkie święto mieszkającej tam prawosławnej społeczności. W niedzielę cerkiew wspominała św. Annę, patronkę miejscowej świątyni. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2016-08-28 - Święto w Ostrowiu Północnym

  2016-08-28
  Jeszcze nie tak dawno uczestniczyliśmy w święceniu wody, które zapoczątkowało uspieński post. Wczoraj, w wielu świątyniach, duchowni, z modlitwą, po raz kolejny zanurzali krzyż w naczyniach, by uświęcić życiodajną wodę w dzień, do którego ów post miał nas przygotować. Takim miejscem na sokólszczyźnie była cerkiew w Ostrowie Północnym, gdzie praznik Uspienija Bohorodicy jest świętem parafialnym. Wodochrestny molebien zapoczątkował niedzielne uroczystości, w których udział wzięło większość duchownych dekanatu.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2016-09-03 - o. Piotr Hanczaruk nowym proboszczem parafii w Jacznie

  2016-09-03
  Stało się to, co przed tygodniem zapowiedział zwierzchnik diecezji białostocko - gdańskiej arcybiskup Jakub. Na mocy stosownych dekretów władyka Jakub zwolnił ks. Piotra Omelczuka ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstnia Pańskiego w Jacznie, powierzając jednocześnie tę funkcję ks. Piotrowi Hanczarukowi. Symboliczne przekazanie obowiązków nastąpiło w minioną niedzielę (02.IX), w obecności dziekana okręgu sokólskiego ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2016-09-18 - Wyświęcenie krzyża i placu pod budowę świątyni w Augustowie

  2016-09-18
  Duchowni i wierni symbolicznie dali początek wielkiemu dziełu budowy nowego Domu Bożego. Porośnięty trawą i ogrodzony plac przy ul. Mazurskiej w Augustowie, nie widział jeszcze takiej ilości stojących aut i modlących się ludzi. Oby- tak jak przybywały kolejne osoby, na fundamentach układały się kolejne cegły, rosły ściany i wznosiły kopuły. W piękną, słoneczną wrześniową środę, w dzień święta Augustowskiej Ikony Matki Bożej, tuż po 16.00, zrobiliśmy ku temu pierwszy krok! Przed Bogurodzicą w jej Augustowskiej ikonie odsłużony został akatyst, po czym piętnastu duchownych dokonało czynu poświęcenia pięknego i dostojnego drewnianego krzyża wraz z miejscem, na którym ma stanąć augustowska cerkiew.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Archiwum 2017-05-27 - I Chrześcijańskie Spotkanie Motocyklowe

  2017-05-27
  Modlić się można na wiele sposobów, w różnych okolicznościach, bez względu na pogodę czy porę dnia. Na pomysł nietypowej formy modlitwy wpadł wraz z grupą przyjaciół proboszcz parafii w Jacznie, ks. Piotr Hanczaruk. Postanowił on zorganizować spotkanie motocyklistów, by wraz z nimi wyruszyć w podróż po Sokólszczyźnie, śladami cerkwi i kościołów. Motocykl daje poczucie wolności i niezależności, a także ogromną frajdę z jazdy. Jednak nad bezpieczeństwem zawsze czuwa Bóg, dlatego dzisjejsze spotkanie i jutrzejsza parada to nie tylko integracja i wymiana doświadczeń miłośników jednośladów, ale też rozmowa o Bogu i swoista modlitwa, by z każdej wyprawy zawsze szczęśliwie wrócić do domu.

Script logo