Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Parafia Wszystkich Świętych w Suwałkach włączona do Dekanatu Sokólskiego

  W związku z faktem, iż ks. prot. Marek Kozłowski objął funkcję proboszcza parafii w Suwałkach, uwzględniając przy tym integralność terytorialną suwalskiej wspólnoty wiernych z parafią w Augustowie, JE Najprzewielebniejszy Jakub - Arcybiskup Białostocki i Gdański podjął decyzję o włączeniu parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach do Dekanatu Sokólskiego. Od 2022 r., w skład Okręgu Sokólskiego wchodzi trzynaście parafii, na terenie których funkcjonują 22 świątynie.

 • JE Najprzewielebniejszy Grzegorz abp Bielski

  Imieniny Arcybiskupa Grzegorza

  Dziś Cerkiew wspomina św. Grzegorza Teologa (Swiatitiel Grigorij Bogosłow, archijepiskop Konstantinopolskij - 7 lutego), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Grzegorza - Arcybiskupa Bielskiego, opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej z ramienia Świętego Soboru Biskupów PAKP. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na długie i dobre lata!

 • Foto: Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

  Duchowa literatura w dąbrowskiej bibliotece

  Biblioteka publiczna w Dąbrowie Białostockiej wzbogaciła się o kilka nowych pozycji. Duchową literaturę przekazała placówce Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Do zapoznania się z nowym woluminem, mieszkańców gminy zachęca zarówno pomysłodawca - o. Piotr Hanczaruk, jak też Maciej Sulik - dyrektor dąbrowskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Apel proboszcza parafii w Sokółce

  Proboszcz parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce - ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich odwiedzających parafialny cmentarz, by wszelkiego rodzaju odpady umieszczać w miejscach do tego wyznaczonych.
  Parafia przygotowała kosze i są one regularnie wywożone. Pozostawianie śmieci gdzie popadnie i tworzenie dzikich wysypisk na miejscu wiecznego spoczynku, nie najlepiej świadczy zarówno o pamięci naszych przodków jak i o naszej wspólnocie, a jako wierni wszyscy pracujemy na ten wizerunek. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Powitanie nowego proboszcza w Nowym Dworze

  Dziś, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, miała miejsce uroczystość powitania nowego proboszcza. Sprawowanej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, w asyście ks. Dawida Sulimy, któremu zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej - abp Jakub, powierzył posługę w miejscowej wspólnocie. Po nabożeństwie, życzenia wielu łask Bożych, sił i dobrego zdrowia nowemu proboszczowi, złożył zarówno ks. dziekan, jak też przedstawiciele lokalnych władz władz samorządowych, duchowni z bratniego kościoła rzymskokatolickiego oraz licznie zgromadzeni parafianie. 

 • Bazyli Piwnik

  Kondolencje

  Jak informuje Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu dzisiejszym do Domu Ojca odszedł Bazyli Piwnik - przewodniczący Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce rodziny, bliskich, przyjaciół i współpracowników, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl. 
  W 1998 r., Pan Bazyli uhonorowany został najbardziej zaszczytnym tytułem, jaki może w Cerkwi otrzymać osoba świecka - Wielkiego Archonta Cerkwi Chrystusowej, nadanym przez patriarchę Konstantynopola. Zapamiętamy go jako uśmiechniętego, sympatycznego człowieka, niezłomnego działacza - sercem oddanego Cerkwi, a także pielgrzyma, który swą drogą do wieczności podążał także razem z pątnikami z Sokólszczyzny. Wieczna pamięć, Chrystus Zmartwychwstał!

 • JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski

  Imieniny Metropolity Sawy

  Dziś Cerkiew czci pamięć św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego (Swiatitiel Sawwa, pierwyj archijepiskop Sierbskij - 25 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Eminencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg chroni Waszą Eminencję, błogosławi dobrym zdrowiem, umacnia we wszystkich postanowieniach i da siłę do dalszego niesienia posługi zwierzchnika naszej Cerkwi na długie i dobre lata!

 • JE Najprzewielebniejszy Jerzy abp Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

  Imieniny Arcybiskupa Jerzego

  Dziś Cerkiew wspomina św. Jerzego Chozewitę (Prepodobnyj Gieorgij Choziewit - 21 stycznia), niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego - Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Z okazji imienin, duchowni Dekanatu Sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni na długie i dobre lata!

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Ruch służbowy w Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Dekanacie Sokólskim

  W dniu 17.01.2022 r., kancelaria arcybiskupia poinformowała o ruchu służbowym w Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W Dekanacie Sokólskim - decyzją JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba, proboszczem parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze, z dniem 24.01 mianowany został ks. Dawid Sulima, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Ponadto, z dniem 17.01 ks. prot. Marek Kozłowski mianowany został proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach i tym samym przestał pełnić obowiązki wikariusza w parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zakończył się remont cerkwi Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym

  Nie ma już śladów po rusztowaniach, które od wczesnej jesieni stały przy Uspieńskiej cerkwi w Ostrowiu Północnym. A co jest? Jest piękna, nowa elewacja, solidne schody oraz poddane renowacji okna, które doskonale komponują się z odnowionym uprzednio dachem i złocistymi kopułami, co w całości nadaje niepowtarzalnego charakteru tej urokliwej, zabytkowej świątyni - perle architektury Sokólszczyzny i Podlasia. Kilka tygodni temu zakończono prace remontowe, zamykając tym samym całościowy remont zewnętrzny cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.  

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Bożonarodzeniowe życzenia proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie

  Życzenia bożonarodzeniowe od ks. Piotra Hanczaruka - proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie - KLIKNIJ

 • foto: Adam Matyszczyk

  Bożonarodzeniowe życzenia Dziekana Okręgu Sokólskiego

  Pozdrawiając ze świętem Narodzenia Pańskiego, życzę wszystkim pokoju betlejemskiej nocy, otwartych serc wschodnich mędrców, prostoty szczerości i dobrotliwości pasterzy, a nade wszystko opieki i błogosławieństwa Narodzonego Dzieciątka.

 • JE Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański foto: za orthodox.bialystok.pl

  Orędzie Bożonarodzeniowe JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

  Bracia i Siostry,
  nadeszły dni Święta Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, podczas których wierni liturgicznie przeżywają Wcielenie Boga, Boga „Który – jak wyznajemy w Symbolu Wiary – dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem”. Stał się nim po to, by ludzkość podnieść z upadku i przywrócić nam godność synów Bożych oraz dać możliwość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim, któremu nie będzie końca. To dlatego dni świąt są tak podniosłe, radosne i pełne nadziei. By jednak przeżywać je należycie i godnie, wymagane jest od każdego właściwe do nich przygotowanie. Włącza ono, przede wszystkim, liturgiczną refleksję dni poprzedzających Święto, post oraz uczestnictwo w sakramentach spowiedzi i Eucharystii.  Świąteczną radość wzmagają też pieśni bożonarodzeniowe, bogatsze posiłki czy nawet świąteczne ozdoby. Każdy z nas winien jednak pamiętać o najważniejszym – przyozdobieniu swej duszy czystością i łaską, wtedy nasze świętowanie jest najwłaściwsze, a my stajemy się mistycznymi uczestnikami betlejemskiej groty.
 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wigilia święta Narodzenia Pańskiego

  "Dzisiaj przeżywamy wydarzenie szczególne - Narodzenie Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa. Cud wcielenia, Misterium Dobroci Bożej i nowego stworzenia. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, aby Boża wieczność stała się udziałem człowieka. Słowo uniżyło samego siebie (Flp 2,8), aby objawić swoją Pełnię w nas, aby człowiek mógł być ikoną Bożej obecności. Wypełniło się pragnienie rodu Adama. Betlejem zaś jest znakiem, że Bóg ma swe upodobanie w ludziach. On tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt wierzący w Niego nie zginął, lecz miał życie wieczne (J 3,16)."

 • Foto: Bartek Utko

  Zaproszenie na koncert kolęd do Krynek

  Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, ks. prot. Justyn Jaroszuk, serdecznie zaprasza na koncert kolęd w wykonaniu miejscowego chóru parafialnego. Koncert odbędzie się w pierwszy dzień święta Narodzenia Pańskiego - 7 stycznia, bezpośrednio po Wieczerni. Początek nabożeństwa o godz. 13:00. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Świąteczne nabożeństwa w Dekanacie Sokólskim

  Przed nami Święto Narodzenia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czas radości, odpoczynku, spotkań z rodziną, niepowtarzalnej atmosfery kolędowania oraz obfitości podarków. Nie wolno nam jednak zapomnieć o istocie tego święta, o Bogu, modlitwie i naszych świątyniach, gdyż przede wszystkim tam, jako prawosławni chrześcijanie, powinniśmy się radować z narodzenia Syna Bożego i wychwalać Jego Imię.

 • Życzenia noworoczne

  Zdrowego, szczodrego oraz Bogiem Błogosławionego 2022 roku, wszystkim odwiedzającym nasz portal, życz zespół redakcyjny www.cerkiew-sokolka.pl.

 • Ikona św. Spirydona

  Życzenia od Bractwa św. Spirydona z Tremituntu

  Pokoju w sercu, zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu łask Bożych. Aby kolejny rok był dla nas wszystkich łaskawszy, a współpraca - owocna. Zarząd Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona z Termituntu, pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne, wszystkim członkom, sympatykom, osobom i instytucjom wspierających nasze działanie oraz tym, którzy zechcieli chociaż raz uczestniczyć w naszych przedsięwzięciach.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kondolencje

  Wczoraj (31.12) do Domu Ojca odeszła śp. matuszka Eugenia Jankowska - małżonka o. Leonida Jankowskiego, proboszcza parafii śww. Piotra i Pawła w Lewkowie Starym. Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa otuchy, na ręce o. Leonida oraz całej rodziny i bliskich, składają duchowni Dekanatu Sokólskiego, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl oraz pielgrzymi, których w drodze na św. Górę Grabarkę matuszka wielokrotnie gościła. Chrystus Zmartwychwstał!
  Panichida za duszę zmarłej sprawowana będzie w sobotę (1 stycznia) o godz. 18:00, zaś Boska Liturgia i obrzęd pogrzebu w niedzielę (2 stycznia) o godz. 9:00 - w parafialnej cerkwi w Lewkowie Starym.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wyjazd integracyjny BMP z Dąbrowy Białostockiej i Jaczna

  Z inicjatywy duchowych opiekunów: o. Wiktora Tetiurki - proboszcza parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej oraz o. Piotra Hanczaruka - proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, członkowie miejscowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej uczestniczyli w czterodniowym wyjeździe integracyjnym. Wyjazd ów był nie tylko okazją do odpoczynku od codziennych obowiązków oraz zacieśnienia przyjacielskich relacji, ale też swoistym podziękowaniem - od duchownych dla młodzieży, za pomoc w życiu obu parafii. Rolę opiekuna grupy przyjął na siebie doświadczony w tej materii o. Piotr.

 • Foto: Filip Wołosiuk

  Bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  Dziś w kryńskiej cerkwi Narodzenia NMP, z błogosławieństwa Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego. Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski. W słowie skierowanym do duchowieństwa i zgromadzonych wiernych, hierarcha podkreślił moc płynącą z sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Wskazał także na konieczność oczyszczania duszy w ciągu życia, a szczególnie przed nadchodzącym świętem Narodzenia Pańskiego. Bp Andrzej przekazał też arcypasterskie błogosławieństwo od władyki Jakuba. Zabierając głos, dziekan Okręgu Sokólskiego - o. Włodzimierz Misiejuk, podziękował hierarsze za celebrowanie nabożeństwa, spowiednikowi o. Aleksandrowi Klimukowi oraz gospodarzowi o. Justynowi Jaroszukowi za przygotowanie gowienii.

 • JE Najprzewielebniejszy Abel abp Lubelski i Chełmski

  Imieniny Arcybiskupa Abla

  Dziś - 26 grudnia, przypada dzień modlitewnej pamięci św. Praojców - starotestamentowych świętych. Jest to także dzień imienin Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Duchowni dekanatu sokólskiego wraz z wiernymi, a także zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, pragną złożyć Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia. Niech Wszechmocny Bóg błogosławi Władykę we wszystkich postanowieniach, obdarzy dobrym zdrowiem, wspiera i chroni - na mnogaja leta!

 • Foto: Barbara Matyszczyk

  Modlitwa w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  Dziś, w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu, w sokólskiej cerkwi wznoszono modlitwę za wszystkich Bratczyków zrzeszonych w działaniach na rzecz Cerkwi - w imię św. Spirydona. Uroczystą Boską Liturgię oraz molebien sprawowali:  ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, ks. prot. Jarosław Grygiewicz, ks. prot. Marek Kozłowski, ks. prot. Justyn Jaroszuk oraz ks. Łukasz Ławreszuk. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie i sympatycy Bractwa św. Spirydona. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wesołych Świąt

  Wszystkim, którzy po dzisiejszej wieczerzy wigilijnej będą świętowali Narodzenia Chrystusa życzymy, by te dni były wypełnione miłością i ciepłem, które pozostanie na dłużej w Waszych sercach. Dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń życzy zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  We wtorek - 28 grudnia, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, odbędą się bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Nabożeństwu przewodniczył będzie JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie.

 • Zaproszenie na modlitwę w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  W najbliższą sobotę (25 grudnia) Cerkiew modlitewnie wspomina św. Spirydona z Tremituntu. Proboszcz sokólskiej parafii ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, opiekun duchowy ks. prot. Justyn Jaroszuk oraz przewodniczący Daniel Szczurko, serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Boskiej Liturgii, w intencji Bractwa Cerkiewnego działającego na terenie naszego dekanatu i którego patronem jest św. Spirydon. Początek nabożeństwa w sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego o godz. 8.00.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Odnowiona cerkiew w Kuźnicy

  W pamięci wiernych jest jeszcze z pewnością obraz niewielkiej murowanej, pokrytej czerwoną blachą cerkwi, która góruje nad przygranicznym terenem Kuźnicy. Obecnie, położona na urokliwym wzgórzu świątynia, ma już śnieżnobiałe ściany, doskonale komponujące się z pięknym, stalowoszarym dachem z kształtnymi kopułami i estetycznym fundamentem w tym samym kolorze. Solidne kamienne schody prowadzą do przytulnego wnętra z piękną polichromią i oryginalnym ikonostasem. Wszystkie zmiany, choć trwały lat kilka, są zasługą proboszcza - o. Jarosława Grygiewicza, jego parafian oraz ofiarności ludzi, którym bliska jest kuźnicka cerkiew.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Kolejne etapy budowy cerkwi w Augustowie

  Wyjątkowo udanym był mijający rok dla wiernych augustowskiej parafii. Powstaje tam nowy Dom Boży, a dzięki staraniom proboszcza oraz zaangażowaniu i pomocy wielu osób, udało się zrealizować wszystkie z zaplanowanych prac. Dostojny błyszczący krzyż wieńczący złocistą kopułę, góruje już nad okolicą wskazując, iż tu będzie - a w zasadzie już jest centrum prawosławia w Augustowie, miejsce modlitwy dla pafarian, podróżnych, turystów - dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

 • foto: Paweł Turczyński

  Nowy Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

  11 grudnia 2021 r., w Warszawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, podczas którego wyłoniono nowe władze organizacji.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zakończył się remont muru wokół cerkwi w Samogródzie

  Zima to dobry czas podsumowań. Czas, by spojrzeć z perspektywy mijającego roku na wszystko to, co z Bożą pomocą udało się wykonać. Zacznijmy od parafii w Samogródzie, która zakończyła remont okalającego cerkiew muru, a co za tym idzie, zamknęła etap zewnętrznych prac przy pięknej zabytkowej świątyni. Całość pozwoliła na zachowanie bardzo cennych wartości historycznych, architektonicznych i religijnych, zawartych w wyjątkowej kompozycji: drewniana cerkiew - kamienne ogrodzenie - parkowy starodrzew wokół zabytków.

Script logo