Aktualności

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Dąbrowie Białostockiej

  Ikona św. Jana Teologa wita wiernych u drzwi cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Jest też wyeksponowana w jej wnętrzu - na stojącym po środku świątyni stoliku. Wierni adorują ją z szacunkiem, powierzając świętemu swoje intencje, troski i radości. Tak jest podczas każdego nabożeństwa w całym roku liturgicznym, tak było i dziś - w dniu parafialnego święta.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Nowego Dworu

  22 maja Cerkiew czci święto przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari. Dzień ów jest też parafialnym świętem wspólnoty wiernych w Nowym Dworze. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz ks. Dawid Sulima. O godz. 9.00, w miejscowej cerkwi, której patronem jest św. Mikołaj Cudotwórca, odsłużony będzie Molebien z Małym Poświęceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Dąbrowy Białostockiej

  W zbliżającą się sobotę (21 maja) przypada dzień wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa - patrona cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Z tej okazji proboszcz ks. prot. Wiktor Tetiurka serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta parafialnego. Uroczystości rozpoczną się w przededniu, o godz. 17.00 - całonocnym czuwaniem. W dzień święta o godz. 9.00 odsłużony zostanie Akatyst przed ikoną św. Ewangelisty Jana, zaś o 10.00 rozpocznie się uroczysta Boska Liturgia.

 • ks. prot. Marek Kozłowski

  Życzenia imieninowe dla o. Marka Kozłowskiego

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Apostoła i Ewangelisty Marka (Apostoł i jewangielist Mark - 8 maja), pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe ks. prot. Markowi Kozłowskiemu - proboszczowi parafii: Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie oraz Wszystkich Świętych w Suwałkach. Błogosławieństwa Bożego oraz sił duchowych i fizycznych w dalszym niesieniu posługi kapłańskiej - na długie i dobre lata życzą: duchowni Dekanatu Sokólskiego, parafianie, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona oraz zespół redakcyjny portalu cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Piąte urodziny Bractwa św. Spirydona

  Dziś, w dniu wspomnienia św. Niewiast Mirro Niosących (Żen Mironośnic), Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu świętowało swoje piąte urodziny. Dzieci, młodzież, rodzice oraz opiekunowie duchowi, piękne - słoneczne popołudnie spędzili na placu przy plebanii w Dąbrowie Białostockiej, a poprzedzona dziękczynną modlitwą zabawa i integracja, trwały do późnego wieczora.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Wierzchlesiu i Jurowlanach

  Kolejnym majowym świętem, tak ważnym dla lokalnej - nie tylko prawosławnej społeczności, jest dzień wspomnienia św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy. Liczne grono duchownych, wiernych oraz zaproszonych gości, poświęciło dziś na ubogacenie duchowe, wznosząc modlitwy w obu cerkwiach na Sokólszczyźnie, których patronem jest św. Jerzy. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Jurowlan

  W najbliższy piątek (6 maja), w dzień wspomnienia św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy, do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach zaprasza wiernych ks. prot. Mirosław Łuciuk - proboszcz parafii w Jurowlanach. Uroczystości święta parafialnego rozpoczną się o godz. 9.00 Molebnem z Małym Poświęceniem Wody, po którym odsłużona zostanie Uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Wierzchlesia

  Ks. prot. Adrian Charytoniuk, proboszcz parafii św. Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu, gorąco zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia patrona miejscowej cerkwi. W przededniu święta, czyli w najbliższy czwartek, o godz. 17.00 odsłużony zostanie Akatyst przed ikoną św. Jerzego. Główne uroczystości odbędą się w piątek (6 maja). O godz. 9.00 odsłużony zostanie Molebien z Małym Poświeceniem Wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna Boska Liturgia. Po nabożeństwach wierni będą też mogli też poświęcić groby swoich bliskich.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Podziękowania dla wolontariuszy

  Zarząd Bractwa św. Spirydona pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom, którzy opiekowali się w ostatnich dniach stoiskami ze zniczami. Dzięki zebranym funduszom możliwa jest statutowa działalność Bractwa, a część środków przekażemy Waszym macierzystym parafiom, które także zaangażowały się w to przedsięwzięcie. Wyrazy uznania kierujemy też na ręce duchownych, który w dużym stopniu wspomogli organizację tegorocznej akcji. W ramach podziękowania - już w następną niedzielę (8 maja), wszystkich - młodszych i starszych serdecznie zapraszamy do Dąbrowy Białostockiej, na urodzinowy piknik rodzinny. Rozpoczynamy o godz. 14.00 modlitwą w cerkwi św. Jana Teologa. W programie: zabawa z animatorem dla najmłodszych, dmuchańce, gra terenowa, ognisko z kiełbaską, spotkanie integracyjne dla dorosłych.
  Wstęp wolny!  

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Jaczno - wyświęcenie krzyża na cmentarzu

  Dziś, po porannej Boskiej Liturgii, wierni zgromadzeni na cmentarzu w Jacznie, wzięli udział w niecodziennej uroczystości. O. Piotr Hanczaruk oraz o. Wiktor Tetiurka dokonali poświecenia dużego drewnianego krzyża, umiejscowionego na parafialnej nekropolii. Zarówno parafianie jak i przyjezdni, dzieląc się z przodkami radością zmartwychwstania, poznali też nieco historię owego krzyża, który ponad pół wieku temu zwieńczył nową część cmentarza. 

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Zaproszenie na urodziny Bractwa św. Spirydona

  W niedzielę (8 maja), w dzień wspomnienia św. Niewiast Mirro Niosących (Żen Mironośnic), Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu serdecznie zaprasza na urodzinowy piknik rodzinny. Tradycyjnie spotkanie rozpoczniemy modlitwą. O godz. 14.00 w cerkwi św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej odsłużony zostanie dziękczynny molebien. Następnie, wraz z proboszczem o. Wiktorem Tetiurką, opiekunami duchowymi: o. Piotrem Hanczarukiem i o. Dawidem Sulimą, a także miejscową wspólnotą wiernych i bractwem młodzieży, zapraszamy wszystkich na plac przy plebanii.
  Będzie to doskonała okazja, by po długim okresie pandemicznej izolacji ponownie się spotkać, bezpośrednio podzielić się paschalną radością oraz umożliwić dzieciom oraz młodzieży spotkanie i zabawę w gronie rówieśników.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Niedziela Antypaschy - harmonogram nabożeństw

  Tradycyjnie, tydzień po święcie Paschy, spotykamy się na cmentarzach, by pomodlić się nad grobami swoich bliskich. Modlitwa nie ma jednak żałobnego charakteru. Śpiewany nad grobami troparoin święta Zmartwychwstania Pańskiego, daje nam żyjącym nadzieję, iż nasi bliscy także powstaną z martwych i wszyscy razem staniemy przed obliczem Zbawiciela. Na grobach, prócz zapalonych zniczy kładziemy także kolorowe jajka, będące symbolem życia. Właśnie w Niedzielę Antypaschy - zwaną też Niedzielą Przewodnią, w wielu parafiach praktykuje się nabożeństwa połączone ze święceniem grobów. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Święto parafialne w Jacznie

  Wielkanoc, rozpoczynając 40-dniowy okres paschalnej radości, rozpoczyna też czas parafialnych świąt na Sokólszczyźnie. Pierwszym miejscem modlitewnego spotkania duchowieństwa i wiernych okręgu jest jak co roku Jaczno, gdzie w centrum wsi wzniesiona została cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, a trzeci dzień Paschy jest świętem tamtejszej wspólnoty. 

 • Foto: Adam Matyszczyk

  List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

  List Paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek, Dzieci i Młodzieży oraz Wszystkich Wiernych Dzieci naszej Cerkwi.
  „A teraz wszystko wypełniło się Światłem i cała ziemia, i otchłań”. 
  Święty Ogień tej radosnej nowiny również w tym roku zapłonął jasnym płomieniem nad Grobem Pańskim i rozprzestrzenił się na cały świat, łącznie z naszym krajem i Cerkwią. Cerkiew Chrystusowa została napełniona światłem tego ognia i obdarza nas radością – Chrystus Zmartwychwstał!
 • Foto: Adam Matyszczyk

  Życzenia dziekana okręgu sokólskiego

  Chrystos Woskresie!
  To radosne paschalne powitanie, każdego roku po Wielkim Poście, przynosi nam otuchę, nadzieję i umacnia wiarę. Wszak św. Apostoł Paweł powiedział, iż gdyby Chrystus nie zmartwychwstał nasza wiara straciłaby sens. W czasach wielkich prześladowań, przed Paschą dokonywano masowych chrztów i Cerkiew napełniała się  nowymi wiernymi, nowym życiem. Z kolei mnisi, po odbyciu postu, wracali z pustelni - do macierzystych wspólnot, przynosząc nowe doświadczenia. Nas, żyjących w błogostanie samowystarczalności, zarówno Wielki Post jak i ostatnie doświadczenia bliskiej wojny, bieżeńców, pobudziły do pewnych przemyśleń i przewartościowań. Oby te doświadczenia dały nam impuls do dalszego działania, co będzie świadczyło zmartwychwstaniu naszej wiary.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zmartwychwstanie Pańskie, święty ogień na Sokólszczyźnie - harmonogram nabożeństw

  "Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (...) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli". (1 Kor 15 12-14, 20-21)

  Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός ἀνέστη! Chrystos Woskresie!
  W dalszej części prezentujemy krótką fotorelację z Paschalnych nabożeństw w świątyniach okręgu Sokólskiego

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Paschalne życzenia od redakcji

  "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie". (Łk 24, 5-7). Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός ἀνέστη! Chrystos Woskresie!
  W to Święto Świąt życzymy wszystkim miłości płynącej z głębi serca i nieskrępowanej radości, której nie zmącą ni żadna złość czy wrogość ani spory i uprzedzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstał wypowiadają usta uśmiechnięte, łagodne i szczere a usłyszą serca pełne pokory przebaczenia i wyrozumiałości. Najprzewielebniejszym hierarchom, czcigodnemu duchowieństwu, wiernym okręgu sokólskiego oraz wszystkim odwiedzającym nasz portal, najserdeczniejsze życzenia składa zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na święto parafialne do Jaczna

  Ks. Piotr Hanczaruk, proboszcz wspólnoty wiernych w Jacznie, serdecznie zaprasza na liturgiczne uroczystości święta parafialnego - Zmartwychwstania Pańskiego. W najbliższy wtorek (26 kwietnia), o godz. 10.00, w miejscowej świątyni odprawiona zostanie uroczysta Boska Liturgia.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielka Sobota

  "Dostojny Józef z drzewa zdjął przeczyste ciało Twoje, całunem czystym owinął i wonnościami namaściwszy w nowym złożył grobie" - troparion Wielkiej Soboty

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Piątek

  "Dzisiaj na drzewie wisi Ten, który na wodach ziemię zawiesił. Na króla aniołów zakładana jest korona cierniowa. W szatę hańby przyobleczony jest Ten, Który niebo przyodziewa obłokami. Policzkowany jest Ten, który w Jordanie uwolnił Adama. Gwoździami przybity jest Oblubieniec Cerkwi. Włócznią przebity jest Syn Dziewicy. Kłaniamy się cierpieniom Twym, Chryste. Okaż nam Twe chwalebne Zmartwychwstanie!"  - antyfona 15 Wielkiego Piątku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Czwartek

  "Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra, niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!" - troparion Wielkiego Czwartku.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielki Tydzień w Cerkwi Prawosławnej - harmonogram nabożeństw

  We wczorajszą niedzielę, przynosząc do cerkwi zielone, przyozdobione gałązki, przeżywaliśmy duchowo święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Radość nie trwała jednak długo, gdyż już tego samego dnia na wieczornych nabożeństwach wspominaliśmy spotkanie i naradę arcykapłanów, podczas której podjęto decyzję o wydaniu Zbawiciela na śmierć. Dzień po dniu - godzina po godzinie, wypełniać się będzie to, co nieuniknione, to, na co przygotowywali ludzkość święci i prorocy, listy, posłania i Stary Testament: pojmanie, zdrada, sąd, męki, ukrzyżowanie i śmierć.
  Cerkiew prawosławna darowała swoim wiernym Wielki Post, by każdy indywidualnie mógł przygotować się na to, co już niebawem nastąpi. Przez 40 minionych dni - bogaciliśmy się duchowo i pokutowaliśmy cieleśnie, by dziś być już gotowymi i co jeszcze ważniejsze - godnymi. Wewnętrzna modlitwa, liczne nabożeństwa, spowiedź i Eucharystia, wyciszenie i wstrzemięźliwość w spożywaniu pokarmów - wśród zgiełku codzienności rysowała się droga, którą mamy iść. Czas tych przygotowań właśnie się zakończył. Przez kolejne siedem dni Wielkiego Tygodnia, wspominać będziemy wydarzenia, które stanowią fundament naszej wiary, a cały okres przygotowań był po to, by teraz przemierzyć wraz z Chrystusem ostatnie dni Jego ziemskiego życia i uczestniczyć w tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią. 

  Zachęcając do wspólnej modlitwy w naszych świątyniach, w dalszej części przedstawiamy też harmonogram nabożeństw w cerkwiach dekanatu sokólskiego. 

 • Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa

  "Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie" - troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne rekolekcje młodzieży

  Od piątku, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu trwały wielkopostne rekolekcje młodzieży. Ich kulminacyjnym momentem była dzisiejsza Boska Liturgia. "Jutro wspólnie połączymy się w Świętej Eucharystii, wy tu, o. Łukasz w Sokółce, a ja w Jacznie - powiedział po sobotniej wieczornej spowiedzi o. Piotr Hanczaruk. Mimo, iż będziemy się znajdowali w różnych miejscach, to tak naprawdę przystępując do sakramentu Eucharystii, wszyscy będziemy zjednoczeni w wierze naszych ojców, zjednoczeni w Chrystusie. Fakt, iż tu dziś jesteście jest świadectwem, iż mimo wielu przeciwności zdołaliście pójść za Chrystusem, poświęcając te kilka dni na ubogacenie duchowe i przygotowanie do święta Zmartwychwstania Pańskiego".

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Wielkopostne gowienija duchowieństwa Dekanatu Sokólskiego

  Dziś, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Rolę spowiednika przyjął na siebie o. Aleksander Klimuk, zaś sprawowanej następnie Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył władyka Jakub.

 • Oficjalny plakat organizatorów

  Już niebawem wielkopostne gowienija młodzieży w Wierzchlesiu

  Już niespełna tydzień pozostał do wielkopostnych gowieniji młodzieży, które odbędą się w dniach 08-10.04.2022 r., w parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu. W dzisiejszych niespokojnych czasach, dobie powszechnego zgiełku, gonitwy za codziennością oraz intensywnej nauki, warto poświęcić chwilę na wyciszenie się, rozmowę z duchownym na nurtujące tematy, spotkanie w gronie prawosławnej młodzieży i zawarcie nowych znajomości. Minąwszy półmetek postu, czas ów będzie też doskonałym przygotowaniem do zbliżającego się Święta Świąt - Paschy Chrystusowej, fundamentu wiary naszej i naszych przodków. 
  Nie pozostawajcie obojętni, przekażcie tę informację dalej, zabierzcie rodzinę oraz znajomych i wszyscy gremialnie widzimy się w najbliższy piątek w parafii w Wierzchlesiu.
  W dalszej części szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Zaproszenie na wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

  W najbliższy wtorek (5 kwietnia), z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie, odbędą się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa okręgu sokólskiego. Boska Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, której będzie przewodniczył władyka Jakub, rozpocznie się o godz. 9.00. Rekolekcje są też dobrą sposobnością dla wiernych, by przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. W imieniu proboszcza o. Adriana Charytoniuka serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 • Foto: ks. Krzysztof Szeremeta

  Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

  W dniu 22 marca 2022 roku, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się wiosenna sesja Świętego Soboru Biskupów PAKP. Obecni byli wszyscy arcybiskupi i biskupi. Obrady soborowe dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Stanowisko Soboru Biskupów polskiej Cerkwi w sprawie wojny na Ukrainie

  Święty Sobór Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją religijno – społeczną w Ukrainie, oświadcza:
  24 lutego 2022 r., niespodziewanie, nastąpiła inwazja wojsk rosyjskich na ziemie Ukrainy, które rozpoczęły działania wojenne. Nastał trudny czas bratobójczych walk, trwających po dzień dzisiejszy. W ich wyniku nastąpiło zburzenie normalnego życia obywateli, ginie wielu niewinnych ludzi, postępuje degradacja życia cerkiewnego i społecznego. Niszczone są dobra materialne: świątynie, zabytki, infrastruktura krytyczna i budynki mieszkalne".

 • Wielkopostna akcja pomocy poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie

  Prawosławne parafie Dekanatu Sokólskiego oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu, przy współpracy z partnerami: siecią sklepów: "Jaskółka", "Gamma", "Lewiatan" i "Top Market", organizują zbiórkę żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby, poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. Akcja odbędzie się w dniach 23-27 marca 2022 r.

Script logo